မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်း(မွန်)ဦးဆောင်မှု့ဖြင့်Green Hackers Institute မှဆရာများကနည်းပညာများကိုခေါင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့်ဟောပြောပို့ချခဲ့ပါသည်။

Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *