၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သထုံ)တွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ်၊ ပဉ္စမနှစ် သင်တန်းများ) ကို ၂၃-၁၁-၂၀၂၃ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ရာ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ၁၆-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍လည်းကောင်း၊ သင်တန်းနှစ်များအားလုံးမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ၁၄-၁၁-၂၀၂၃ ရက်‌နေ့မှစတင်၍လည်းကောင်း ကျောင်းအပ်လက်ခံ …

Read More